projekt Živa narava

NAŠE DEJAVNOSTI

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE

Izvajamo različne storitve upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami: izobraževalne delavnice in predavanja, popisi tujerodnih vrst, odstranjevanje invazivnih vrst, svetovanje pri izvajanju zakonodaje in načrtovanju politik.

Več o tem

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE

Že od leta 2008 upravljamo z informativno stranjo o tujerodnih vrstah v Sloveniji. Tu so zbrani opisi tujerodnih vrst ter različne splošne tematike o vplivih tujerodnih vrst, zakonodaji in metodah odstranjevanja. Na strani so  tudi publikacije o tujerodnih vrstah, ki so nastale preteklih projektih.

Več o tem

UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Nudimo storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij, na primer svetovanje pri pripravi načrtov upravljanja, pri upravljanju obiskovanja ali pri razvoju dejavnosti lokalnih prebivalcev na zavarovanih območjih.

Več o tem

EKOTURIZEM

V sklopu dejavnosti turistične agencije ponujamo naravoslovna potovanja in enodnevne vodene izlete v naravo. S tem prispevamo k razvoju podeželja in podpiramo ohranjanje narave.

Več o tem

SPOMINKI Z MOTIVI NARAVE

Pod znamko Spomini na naravo (Remember nature) izdelujemo in tržimo spominke z motivi iz slovenske narave. Spominke lahko kupite v nekaterih informacijskih centrih zavarovanih območij ter neposredno z naročilom pri nas. 

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Naše izkušnje na področju določanja vrst uporabljamo za pripravo in izdajo različnih publikacij s področja ohranjanja narave, predvsem ozaveščevalna gradiva in terenske priročnike za določanje vrst. 

Več o tem

NAŠI PROJEKTI

Izleti v naravo

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge naravoslovnih izletov na Notranjskem.

Igre v naravi

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge za igre v naravi, s katerimi lahko naravo približamo otrokom.

Izleti v naravo

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge naravoslovnih izletov na Notranjskem.

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod […]

Načrt upravljanja
Krajinskega parka Strunjan

V sklopu svetovalnih storitev smo nudili strokovno pomoč upravljavcu Krajinskega parka Strunjan pri pripravi prvega načrta upravljanja.

Lokalne skupnosti
zavarovanih območjih

V sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Srbije smo pripravili metodologijo za vrednotenje kakovosti sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi.