projekt Živa narava

NAŠE DEJAVNOSTI

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE

Izvajamo različne storitve upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami: izobraževalne delavnice in predavanja, popisi tujerodnih vrst, odstranjevanje invazivnih vrst, svetovanje pri izvajanju zakonodaje in načrtovanju politik.

Več o tem

EKOTURIZEM

V sklopu dejavnosti turistične agencije ponujamo naravoslovna potovanja in enodnevne vodene izlete v naravo. S tem prispevamo k razvoju podeželja in podpiramo ohranjanje narave.

Več o tem

UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Nudimo storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij, na primer svetovanje pri pripravi načrtov upravljanja, pri upravljanju obiskovanja ali pri razvoju dejavnosti lokalnih prebivalcev na zavarovanih območjih.

Več o tem

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Naše izkušnje na področju določanja vrst uporabljamo za pripravo in izdajo različnih publikacij s področja ohranjanja narave, predvsem ozaveščevalna gradiva in terenske priročnike za določanje vrst. 

Več o tem

SPOMINKI Z MOTIVI NARAVE

Pod znamko Spomini na naravo (Remember nature) izdelujemo in tržimo spominke z motivi iz slovenske narave. Spominke lahko kupite v trgovini Etsy ter v nekaterih informacijskih centrih zavarovanih območij. 

Več o tem

AKTUALNI PROJEKTI

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod […]

Projekt Živa narava

/
V projektu Živa narava z različnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi krepimo zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu ohranjene narave. Projekt se izvaja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška […]