projekt Živa narava

Analiza Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti

Leta 2012 smo v sklopu projekta WWF Dinaric Arc Project izvedli poglobljeno analizo izvajanja Statrategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Slovenija je od leta 1996 pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti. Šesti člen konvencije državam pogodbenicam nalaga pripravo nacionalnih strategij biotske raznovrstnosti in akcijskih načrtov. Obveznost priprave strategije je Slovenija izpolnila decembra 2001, ko je na 55. seji Vlade sprejela Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (v nadaljevanju SOBR). V letu 2011 se je izteklo desetletno obdobje, za katero so bili določeni cilji in usmeritve Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti, zato smo pripravili poglobljeno analizo doseganja ciljev. 

Analiza je pokazala, tako kot na globalni ravni, tudi v Sloveniji nismo uspeli zaustaviti procesa zmanjševanja biotske raznovrstnosti. Ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst se je v razmeroma kratkem času poslabšalo in brez aktivnejših in bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti ne bomo zaustavili. 

Vse od izteka Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti (leta 2011) in Nacionalnega programa varstva narave (leta 2012), je Slovenija brez krovnih nacionalnih politik na področju ohranjanja narave.

Leta 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor začelo s pripravo novega Nacionalnega programa varstva narave, ki je, skladno z Zakonom o varstvu okolja, del Nacionalnega programa varstva okolja. Nevladne organizacije smo si prizadevali za izboljšanje dokuementa in nanj podali številne konstruktivne predloge. Večina naših predlogov ni bila upoštevanih. Ministrstvo za okolje in prostor je dokument decembra 2019 poslalo na vlado, ki ga je v začetku leta 2020 poslala v sprejem Državnemu zboru. Dokument je že obravnaval pristojni odbor in ga potrdil, državni zbor pa ga za zdaj še ni potrdil. 

Končno poročilo: Kus Veenvliet, J. (2012). Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Končno poročilo. Nova vas: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.

Dimenzija 29,7 x 21 cm, 235 strani. Poročilo je na voljo le v digitalni obliki.

Povzetek končnega poročila: Kus Veenvliet, J. (2012). Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetek končnega poročila. Nova vas: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.

Dimenzija 29,7 x 21 cm, 86 strani. Poročilo je na voljo le v digitalni obliki.