projekt Živa narava

Dvoživke Slovenije

Opis

Avtorja:
Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet
Leto izdaje:
2008, druga dololnjena izdaja
Format in obseg:
15 x 23 cm, 104 strani
Cena:
Maloprodajna cena z DDV: 16,73 €, pri neposrednem naročilu nudimo 15 % popust (14,22 €)

Knjiga Dvoživke Slovenije je sodoben priročnika za določanje dvoživk, ki jih najdemo na območju Slovenije. V priročniku je opisanih 19 vrst dvoživk in dva križanca. Uvodnemu delu priročnika sledi dihotomni ključ za določanje odraslih dvoživk, ličink in jajc. V osrednjem delu priročnika pa so podrobni opisi posameznih vrst ter ključni znaki, po katerih jih ločimo od podobnih vrst. Pomeben del priročnika so črno-bele ilustracije Paula Veenvlieta, na katerih so nazorno prikazani vsi najpomembnejši določevalni znaki.