projekt Živa narava

Ekoturizem kot priložnost za podeželje

Opis

Financiranje:
Evropski sklad za regionalni razvoj, Republika Slovenija, lastna sredstva EU skladi
Trajanje:
julij 2016 do oktober 2018
Spletna stran:
https://www.natureincolour.eu
Nature in colour

Slovenija je znana kot biotsko pestra dežela z ohranjeno naravo. Ker leži na stičišču štirih biogeografskih regij – celinske, alpske, panonske in submediteranske – se tu življenjska okolja in ter vrste spreminjajo na kratkih razdaljah.

V Zavodu Symbiosis smo leta 2015 začeli z razvojem ekoturizma pod znamko Narava v barvah. Ekoturizem je posebna oblika okoljsko odgovornega obiskovanja naravnih območij z namenom uživanja in občudovanja narave. V prvi fazi pripravljamo različne programe večdnevnih naravoslovnih potovanj in enodnevnih izletov. Z razvojem ekoturizma želimo zapolniti vrzel na trgu turističnih produktov, osmisliti prizadevanja za varstvo narave in hkrati ponuditi priložnost zaslužka za lokalne prebivalce.

Aprila 2016 smo pridobili licenco za opravljanje turistične dejavnosti, kar nam omogoča neposredno vključevanje lokalnih ponudnikov v naše programe. Z razvojem uspešnih ekoturističnih produktov bomo pokazali, da se v ohranjeni naravi skriva vrednost, na kateri lahko gradimo raznolike turistične storitve z visoko dodano vrednostjo.

Od leta 2016 do 2018 smo v sklopu projekta Ekoturizem kot priložnost za podeželje oblikovali celovite programe naravoslovnega turizma ter oblikovati ustrezno strategijo trženja. Naši poslovni socialno-podjetniški model in produkti so bili že prepoznani kot uspešni in inovativni. Leta 2017 smo bili izbrani med tri finaliste za nagrado Sejalec, ki jo Slovenska turistična organizacija (STO) podeljuje inovativnim turističnim produktom. STO je našemu potovanju Kratke naravoslovne počitnice v Sloveniji podelila oznako 5-zvezdičnega doživetja (Slovenia Unique Experiences). Leta 2019 smo za naš poslovni model razvoja ekoturizma prejeli 1. nagrado na natečaju Notranjskega regijskega parka za naravi prijazno podjetje (Pro-Biodiversity Award).