projekt Živa narava

Lokalne skupnosti
zavarovanih območjih

Opis

Naročnik:
WWF Adria EU skladi
Trajanje:
februar 2016–junij 2017
Spletna stran:
http://parksdinarides.org/en/projects/indexation/indexation_assessment_and_improvement_of_involvement_of_local_communities_in_the_management_of_protected_areas/

Komunikacija med upravljavcem in lokalnimi skupnostmi pomembno vpliva na doseganje varstvenih ciljev, za lokalne skupnosti pa dobro sodelovanje prinaša boljše možnosti za bivanje in razvoj v zavarovanem območju.

V letih 2016 in 2017 je Jana Kus Veenvliet sodelovala pri projektu WWF Adria Zavarovana območja za naravo in ljudi. V sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Srbije (Wilf Fenten, Richard Partington in Violeta Orlović Lovren) smo pripravili metodologijo za vrednotenje kakovosti sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi. 

Spomladi 2017 je WWF Adria z uporabo nove metodologije že izvedel oceno v 62 zavarovanih območjih v Dinarski regiji. Na podlagi rezultatov smo pripravili predlog aktivnosti za krepitev sodelovanja, ki ga je WWF uporabil za pripravo projektov v zavarovanih območjih. Dve leti kasneje je bila ocena stanja v zavarovanih območjih ponovno izvedena.  

Rezultat našega dela so bila tri poročila (v angleškem jeziku):