projekt Živa narava

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

Naročnik:
Zavod za ribištvo Slovenije
Trajanje:
marec 2020 do september 2021

V Zavodu Symbiosis že več kot 10 let izvajamo različne aktivnosti na področju tujerodnih vrst. Vse več je tudi aktivnosti za zatiranje invazivnih tujerodnih rastlin. Pri našem delu združujemo strokovno znanje, ki ga črpamo iz različnih tujih raziskav, sodelovanja s tujimi strokovnjaki in lastnega razvoja učinkovitih metod zatiranja tujerodnih rastlin. 

Marca 2020 je bil Zavod Symbiosis skupaj s podivajalcem Zavodom Jazon izbran na razpisu Zavoda za ribištvo Slovenije. V sklopu nalog bomo od pomladi 2020 do jeseni 2021 na več lokacijah odstranili izbrane tujerodne rastline.

Na območju Vipavske doline je človek močno spremenil krajino, mila klima in dejstvo, da območje prečkajo pomembne tranzitne poti iz Italije, pa še dodatno prispevata k pogostemju pojavljanju tujerodnih rastlin. Veliko vrst se pojavlja tudi v obrežnem pasu reke Vipave. Zavod za ribištvo Slovenije s partnerji v okviru projekta VIPava izvaja več ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Del teh ukrepov je tudi odstranitev tujerodnih rastlin. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.