projekt Živa narava

Opisi invazivnih tujerodnih vrst EU

Opis

Naročnik:
Ministrstvo za okolje in prostor
Spletna stran:
https://www.gov.si/teme/invazivne-tujerodne-vrste-rastlin-in-zivali/

Tujerodne vrste imajo v državah Evropske unije vse večje negativne vplive na biotsko raznovrstnost. Po več letih usklajevanj je bila oktobra 2014 sprejeta Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Uredba omogoča usklajeno delovanje držav članic na področju invazivnih tujerodnih vrst.

Uredba je stopila v veljavo 1. januarja 2015, celovito pa se izvaja od avgusta 2016. Evropska komisija je v letih 2016, 2017 in 2019 sprejela izvedbene uredbe (Izvedbeno uredbo Komisije EU 1141/2016, Izvedbeno uredbo Komisije 2017/1263, Izvedbeno uredbo Komisije 2019/1262 ), s katerimi je določen seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Skupno je zdaj na ravni EU reguliranih 66 invazivnih tujerodnih vrst. 

Za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, od avgusta 2016 veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. Dovoljenih je le nekaj izjem, ki se nanašajo na posedovanje hišni živali, prodajo v prehodnem obdobju ter za opravljanje raziskav o invazivnih tujerodnih vrstah ali njihovo ohranjanje ex-situ.

Za Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje Uredbe EU v Sloveniji, smo pripravili opise večine tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Za nekatere skupine vrste smo pripravili tudi ključe za določanje. Gradiva so ministrstvu v pomoč pri osveščanju različnih ciljnih skupin in so objavljena na njihovih spletnih straneh za področje tujerodnih vrst.

Več o tej temi lahko preberete tudi na spletni strani, ki jo urejamo s partnerji projekta LIFE ARTEMIS, in je v celoti posvečena področju tujerodnih vrst.