projekt Živa narava

Projekt LIFE ARTEMIS

Partnerji:Gozdarski inštiut Slovenije (vodilni partner), Zavod RS za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije
Trajanje projekta:7. julij 2016 - 31. oktober 2020
Financiranje projekta:Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana, Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost

Opis projekta

Invazivne tujerodne vrste prestavljajo veliko nevarnost tudi slovenske gozdove. V projektu LIFE ARTEMIS vzpostavljamo sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja, v katerega se bodo vključili profesionalni gozdarji, zasebni lastniki gozdov in drugi zainteresirani prostovoljci.

V času projekta se odvija nacionalna ozaveščevalna kampanja, s katero želimo okrepiti zavedanje o pomenu zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst ter spodbuditi javnost, da po svojih močeh prispevajo k blažitvi negativnih vplivov zaradi tujerodnih vrst.

Leta 2017 smo vzpostavili celovit informacijski sistem Invazivke (www.invazivke.si), prek katerega lahko profesionalci in prostovoljci sporočajo podatke o tujerodnih vrstah.

Na območju Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib smo s pomočjo prostovoljcev izvedli kartiranje tujerodnih rastlin, od leta 2018 pa potekajo akcije za odstranjevanje izbranih tujerodnih rastlin. Istočasno  poteka tudi nacionalna kampanja, v kateri lastnike zasebnih gozdov spodbujamo k odstranitvi dreves, ki so okužena z javorjevim rakom.