projekt Živa narava

Tag

Odstranjevanje tujerodnih vrst

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije. Zavod Symbiosis pa je bil s podizvajalcem Zavodom Jazon na razpisu izbran kot izvajalec odstranitve tujerodnih rastlin.