projekt Živa narava

Tag

Ozaveščanje

Dvoživke Slovenije

/
Priročen terenski priročnik za določanje dvoživk Slovenije.

Analiza Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti

/
Leta 2012 smo v sklopu projekta WWF Dinaric Arc Project izvedli poglobljeno analizo izvajanja Statrategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Opisi invazivnih tujerodnih vrst EU

/
Od leta 2015 na območju Evropske unije velja omejitev trgovanja nekaterih tujerodnih vrst, ki so opredeljene kot (potencialno) invazivne. Za Ministrstvo za okolje in prostor smo pripravili različna ozaveščevalna gradiva.

Projekt LIFE ARTEMIS

/
Projekt LIFE ARTEMIS se je osredotočal na vzpostavitev zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. V sklopu projekta so se odvijale številne ozaveščevalne aktivnosti ter usposabljanje profesionalnih delavcev na področju gozdarstva in varstva narave ter prostovoljcev.

Projekt Živa narava

/
V projektu Živa narava z različnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi krepimo zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu ohranjene narave. Projekt se izvaja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.