projekt Živa narava

Tag

Tujerodne vrste

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije. Zavod Symbiosis pa je bil s podizvajalcem Zavodom Jazon na razpisu izbran kot izvajalec odstranitve tujerodnih rastlin.

Analiza Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti

/
Leta 2012 smo v sklopu projekta WWF Dinaric Arc Project izvedli poglobljeno analizo izvajanja Statrategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Opisi invazivnih tujerodnih vrst EU

/
Od leta 2015 na območju Evropske unije velja omejitev trgovanja nekaterih tujerodnih vrst, ki so opredeljene kot (potencialno) invazivne. Za Ministrstvo za okolje in prostor smo pripravili različna ozaveščevalna gradiva.

Projekt LIFE ARTEMIS

/
Projekt LIFE ARTEMIS se je osredotočal na vzpostavitev zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. V sklopu projekta so se odvijale številne ozaveščevalne aktivnosti ter usposabljanje profesionalnih delavcev na področju gozdarstva in varstva narave ter prostovoljcev.