projekt Živa narava

Tag

Zavarovana območja

Načrt upravljanja
Krajinskega parka Strunjan

V sklopu svetovalnih storitev smo nudili strokovno pomoč upravljavcu Krajinskega parka Strunjan pri pripravi prvega načrta upravljanja.

Lokalne skupnosti
zavarovanih območjih

V sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Srbije smo pripravili metodologijo za vrednotenje kakovosti sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi.

Ekoturizem kot priložnost za podeželje

Od leta 2016 v Zavodu Symbiosis razvijamo tudi dejavnost ekoturizma. Pod znamko Narava v barvah oblikujemo in izvajamo programe naravoslovnih potovanj in enodnevnih izletov.