projekt Živa narava

Projekti

NAŠI PROJEKTI

Izleti v naravo

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge naravoslovnih izletov na Notranjskem.

Igre v naravi

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge za igre v naravi, s katerimi lahko naravo približamo otrokom.

Izleti v naravo

/
V projektu Živa narava smo pripravili predloge naravoslovnih izletov na Notranjskem.

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije. Zavod Symbiosis pa je bil s podizvajalcem Zavodom Jazon na razpisu izbran kot izvajalec odstranitve tujerodnih rastlin.

Načrt upravljanja
Krajinskega parka Strunjan

V sklopu svetovalnih storitev smo nudili strokovno pomoč upravljavcu Krajinskega parka Strunjan pri pripravi prvega načrta upravljanja.

Lokalne skupnosti
zavarovanih območjih

V sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Srbije smo pripravili metodologijo za vrednotenje kakovosti sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi.