projekt Živa narava

Storitve

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE

Izvajamo različne storitve upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami: izobraževalne delavnice in predavanja, popisi tujerodnih vrst, odstranjevanje invazivnih vrst, svetovanje pri izvajanju zakonodaje in načrtovanju politik.

Več o tem

EKOTURIZEM

V sklopu dejavnosti turistične agencije ponujamo naravoslovna potovanja in enodnevne vodene izlete v naravo. S tem prispevamo k razvoju podeželja in podpiramo ohranjanje narave.

Več o tem

UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Nudimo storitve v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij, na primer svetovanje pri pripravi načrtov upravljanja, pri upravljanju obiskovanja ali pri razvoju dejavnosti lokalnih prebivalcev na zavarovanih območjih.

Več o tem

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Pripravljamo in izdajamo različne publikacije s področja ohranjanja narave, predvsem ozaveščevalna gradiva in terenske priročnike za določanje vrst. 

Več o tem

SPOMINKI Z MOTIVI NARAVE

Pod znamko Spomini na naravo (Remember nature) izdelujemo in tržimo spominke z motivi iz slovenske narave. Spominke lahko kupite v trgovini Etsy ter v nekaterih informacijskih centrih zavarovanih območij. 

Več o tem